Dostava in garancija

Za dostavo in montažo poskrbimo mi.

Domov Dostava in garancija

Potem ko boste z našo pomočjo izbrali najprimernejšo lokacijo za postavitev novega bazena, vam bomo le-tega tudi dostavili na dom in ga postavili. V ta namen imamo tovornjak s posebno dvižno roko s katero lahko dvignimo bazen do prvega nadstropja. Če je potrebno masažni bazen postaviti v višje nadstropje, priskrbimo daljšo roko. Kadar gre za namestitev bazena v prostor organiziramo tudi ekipo za nošenje bazena.

Pri dostavi in montaži masažnih bazenov Jacuzzi® moramo biti iznadljivi. Če je lokacija že popolnoma pripravljena vam ga bomo pri tem tudi priključili na elektriko in ga napolnili z vodo. Skupaj z vami bomo opravili prvi zagon masažnega bazena ter vam pokazali upravljanje in pojasnili vzdrževanje. V nasprotnem primeru, da lokacija še ni pripravljena, vam lahko skladiščimo bazen v našem skladišču.

Zapomnite si, da so kakršne koli skrbi popolnoma odveč.

Garancija

Proizvajalec Jacuzzi®. daje garancijo, ki prične veljati z dnem priklopa oziroma najkasneje 1 leto po dostavi. Garancija velja 2 leti.

Za garancijska popravila in servisno vzdrževanje imamo lasten servis na naslovu sedeža prodajalca. Vse tovarniške napake in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku bomo popravili brezplačno.

POZOR! Garancijo ne morete uveljavljati v naslednjih primerih.

  • Če so okvare ali poškodbe posledica nestrokovnega transporta ali neupoštevanja navodil prodajalca, glede minimalnih pogojev za postavitev bazena ali nestrokovne priprave podlage (v kolikor stranka opravi transport in postavitev v lastni režiji). Pripravljena podlaga za postavitev mora biti vodoravna – brez naklona, električna napeljava po zakonskih predpisih, odtok vode pri postavitvah v notranjih prostorih zaradi morebitnega izliva vode.
  • Če so okvare posledica nestrokovne priključitve ali posega nepooblaščene osebe v strojni del bazena.
  • Če so okvare ali napake posledica neupoštevanja navodil za uporabo bazena.
  • Če so okvare posledica neoriginalnih rezervnih delov in/ali filtrov ali delovanja brez filtrov.
  • Garancija ne zajema sestavnih delov bazena, ki so vgrajeni kot potrošnji material (filtrirni vložki, srebro-ionski, žarnica za osvetlitev bazena, zaporni ventil ozonatorja (check valve), ki ga mora zamenjati usposobljena oseba).
  • Če so okvare posledica nihanj v omrežni napetosti, ko pade pod/nad dovoljeno vrednost 220 V.
  • Če okvara izvira iz neprimerne elektrike ali udara strele.
  • Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za škodo na bazenu ali na drugih predmetih, ki bi nastala zaradi nestrokovne izvedbe električne in vodovodne instalacije in neupoštevanja navodil pri menjavi vode – nezadostni zapori izpustnih ventilov